Paus Franciscus heeft mgr. Ron van den Hout benoemd tot vijfde bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden.

Dit is zaterdag 1 april bekend gemaakt. Mgr. Van den Hout is 52 jaar en nu nog vicaris-generaal van het bisdom ’s-Hertogenbosch. Hij zal op zaterdag 3 juni tot bisschop worden gewijd in de St. Jozefkathedraal in Groningen en vervolgens de bisschopszetel in bezit nemen. Diocesaan administrator Peter Wellen zegt namens de bisdomstaf en het diocesaan kapittel dankbaar en blij te zijn met de benoeming van de nieuwe bisschop en hoopt dat hij zich snel thuis zal voelen in het bisdom. Mgr. Ron van den Hout volgt mgr. Gerard de Korte op die op 29 februari 2016 benoemd werd tot bisschop van ’s-Hertogenbosch.

Wapenspreuk

Zijn wapenspreuk is: "In exilio spes". (In de ballingschap is er hoop).

Mgr. Van den Hout: "In een van de eucharistische gebeden komt voor: “Bevestig uw Kerk die in ballingschap is". Maak haar één in liefde en geloof. Het thema ballingschap is in mijn colleges dikwijls aan de orde gekomen. De tijd van de Perzen en de ballingschap heeft meer aandacht gekregen in de exegese. Moeilijke perioden zijn altijd een fase in de hele heilsgeschiedenis. Israël is ook door de ballingschap heen gekomen, omdat het bereid was opnieuw naar God op zoek te gaan."

Voorstellen

Op zaterdagochtend 1 april stelde de nieuwe bisschop-elect zich voor aan de pers in het bisdomhuis in Groningen. Mgr. Van den Hout benadrukte daar dat in de nabije toekomst het kerkelijke leven in de parochies gestalte moet krijgen: ‘De parochianen zullen hun doopsel zelf moeten waarmaken. De opleiding van priesters, het lesgeven, het functioneren van een bisdomcurie moet dit parochiewerk mogelijk maken en ondersteunen. Het is allemaal dienstwerk.’ De volledie inleiding vindt u op de website van het bisdom.

(Bron: Bisdom Groningen-Leeuwarden, video: RTV-Noord)

Vieringen binnenkort