Zondag 2 april was de laatste viering in de Sint Martinuskerk in Makkum. In de goed gevulde kerk werd voor de laatste keer eucharistie gevierd voordat in processie naar de Doopsgezinde kerk (het tijdelijk onderdak) werd gegaan. Voor velen was het een bijzondere en aangrijpende viering waarin afscheid genomen werd van het vertrouwde gebouw.

Aan het slot van zijn preek zei pastoor A. Bultsma dat we niet weten waarom het in het leven loopt zoals het loopt. Bultsma: ‘Waarom het verhaal van onze kerk niet gewoon een simpel succesverhaal kan zijn met alleen maar groeidende deelnemersaantallen blijft een geheim dat in God verborgen is. Veel verder dan stamelen dat het gaat om een grote liefdesgeschiedenis tussen God en de mensen en de mensen onderling die nog nooit zomaar over rozen is gegaan, komen we niet.’

‘Maar bij al wat we niet weten, weten we wel dat God ons niet voor het lapje houdt en ons niet om de tuin leidt.We weten dat het niettemin veel van ons vraagt: geduld, vertrouwen, uithoudingsvermogen, tranen, maar ook moed en de wil om te blijven bidden; De moed ook om de uitnodigende woorden van Jezus te horen en ze vervolgens aan Hem te zeggen zoals Martha deed: “Kom en zie”. We weten dat de Heer ons niet en nooit zal leiden naar de dood, maar altijd naar het leven. Toen niet bij Lazarus. Nu niet te Makkum. Kom en we zullen het zien.’

Na de eucharistieviering (maar voor de zegen) werden het sacrament van de eucharistie, het evangelieboek, kruis, kandelaars, wierook, altaarschel, godslamp en de altaarstenen uitgereikt aan de dragers. Na het reisgebed werd in processie de korte tocht naar de Doopsgezinde kerk in de Bleekstraat gemaakt. Onderwijl werd “Ubi Caritas et amor, Deus ibi est” (waar vriendschap is en liefde, daar is God) gezongen.

In de Doopsgezinde kerk kregen de parochianen een warm welkom door broeder Lieuwe Durksz en vrijwilligers van de gemeente. Na het zingen van het Credo, de zegen en het slotlied “Wonen overal, nergens thuis” was er koffie en gelegenheid tot napraten.
De komende tijd gaat de parochie op zoek naar een definitief onderkomen voor de Makkumer geloofsgemeenschap. De locatie waar de geloofsgemeenschap van Makkum zich gaat vestigen zal het karakter hebben van een huiskerk.

Foto’s van deze dag vindt u hier

Meer foto’s van de St. Martinuskerk vindt u hier.

Vieringen binnenkort