Onderstaand organogram geeft de organisatie van de Heilige Titus Brandsmaparochie weer. Het parochiebestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de grote lijnen in de parochie. Op de locaties (de vier kerken) zijn locatieraden actief, die zich bezig houden met de dagelijkse gang van zaken in de lokale geloofsgemeenschappen. Het bestuur wordt ondersteund door diverse commissies, terwijl het pastoraat ondersteund wordt door een veelheid aan werkgroepen. De commissies werken vaak parochiebreed, de werkgroepen zijn vaak verbonden aan een locatie.

 

Organogram van de Heilige Titus Brandsmaparochie

Vieringen binnenkort