Het parochiebestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de grote lijnen in de parochie. Het parochiebestuur bestaat uit:

Voorzitter
Pastoor A. Bultsma
0515 - 57 22 06
Vice-voorzitter
Bas Flapper
0515 - 57 37 77
Waarnemend secretaris
Bas Flapper
0515 - 57 37 77
Penningmeester
Cronius Kramer
 
Beheer
Fred van der Werf
0515 - 57 74 25
Communicatie + P&O
Vacant  

De leden van het Parochiebestuur kunnen voor een periode van 2 x 4 jaar benoemd worden.

Vieringen binnenkort