Welkom op de website van de Heilige Titus Brandsmaparochie. U vindt hier informatie over onze Parochie en alles wat daar in en daaromheen gebeurt. U kunt kennismaken met de pastores en de werkgroepen, ons parochieblad Titus raadplegen, etc. Veel plezier en graag tot ziens in onze parochie!

De Heilige Titus Bransmaparochie is ontstaan op 1 januari 2014 na de fusie van de parochies van Bolsward, Makkum, Witmarsum en Workum. Deze vier oude parochies leven in de nieuwe parochie verder als lokale geloofsgemeenschap met ieder een eigen vierlocatie: in Bolsward, Witmarsum en Workum een eigen kerk, in Makkum heeft onze geloofsgemeenschap per 2 april 2017 tijdelijk onderdak gevonden in de Doopsgezinde Kerk. De Heilige Titus Brandsmaparochie is een vitale en actieve parochie in het westen van de provincie Friesland. De parochie wordt bediend door een priester en een pastoraal werker, bijgestaan door honderden vrijwilligers.

De St. Franciscuskerk in Bolsward is door paus Franciscus benoemd tot basiliek. Op 28 mei 2017 is de proclamatieviering waarin dit officieel wordt afgekondigd. Vanaf dat moment heet de kerk Sint Franciscusbasiliek. In deze kerk vindt u het uit de 13e eeuw stammende beeld van Maria van Sevenwouden. In 2015 is met een processie uitgebreid het vijfhonderdjarig jubileum van dit beeld als mirakelbeeld gevierd.

In de St. Franciscuskerk is ook een kapel gewijd aan de Heilige Titus Brandsma, de naamgever van onze parochie. 

Vieringen binnenkort