Werk maken van het geloof

Sinds het voorjaar van 2014 is de Zalige Titus Brandsmaparochie één van de drie pilot-sites voor het project HET VERSCHIL van het Rooms-Katholieke bisdom Groningen- Leeuwarden. Het project is bedoeld om gelovigen (opnieuw) bij de geloofsgemeenschap te betrekken, hen uit te nodigen werk te maken van hun geloof, en de omstandigheden te creëren (of te versterken) waaronder de gewenste (her)vitalisering kan plaatsvinden.
Het bisdom wil dit doel bereiken door de parochies (weer) in gesprek te brengen met iedereen die bij de geloofsgemeenschap hoort. Ook wil het pastores, professionals en bestuurders toerusten met de vaardigheden die nodig zijn om het proces van (her)vitalisering op een toekomstbestendige manier te verwezenlijken.
In onze parochie is hiervoor een aantal activiteiten georganiseerd, waarvan de resultaten zijn vastgelegd in het verslag "Het Verschil"

Vieringen binnenkort