De opbrengst van de collectes tijdens de vieringen zal gebruikt worden voor dekking van de organisatiekosten van de ontvangst van de relieken. Er kan via een QR-code ook digitaal een bijdrage gedaan worden. In de basiliek zullen tevens offerblokken staan met hetzelfde doel. Giften kunnen ook overgemaakt worden naar NL90 RABO 0155 5914 79 ten name van Heilige Titus Brandsmaparochie, onder vermelding van “Gift Relieken”.

Giften specifiek bestemd voor het Lourdeswerk in de Heilige Titus Brandsmaparochie kunnen overgemaakt worden naar NL90 RABO 0155 5914 79 ten name van Heilige Titus Brandsmaparochie, onder vermelding van “Lourdeswerk”.

 

De officiële website van het Heiligdom in LourdesDe website van het bisdom Groningen-Leeuwarden

Vieringen binnenkort