Het Lourdeswerk in onze parochie heeft op zondag 31 januari een nieuw Lourdesvaandel gepresenteerd. Het vaandel is speciaal gemaakt voor de bisdombedevaart naar Lourdes later dit jaar.

Vanuit het bisdom Groningen-Leeuwarden is aan alle parochies gevraagd om een vaandel te maken voor de bedevaart. Het Lourdeswerk heeft daarop het vaandel gemaakt. "We hebben in onze werkgroep bewust gekozen voor een strak en modern vaandel, maar wel met de nodige symboliek er in verwerkt," vertelt Patrick Janssen van de werkgroep. "Als hoofdkleur hebben we blauw gekozen, de kleur van Maria ('Maria-blauw past bij jou').

Op een Lourdesvaandel horen natuurlijk Maria als de Onbevlekte Ontvangenis en de Heilige Bernadette prominent te staan. Ze zijn beide gestileerd weergegeven, zodat ieder zijn eigen invulling aan de personen kan geven."

"Maria en Bernadette staan voor het Kruis: 'Door Maria tot Jezus'. De gebogen lijnen van het kruis wijzen naar het hart er van. Op de vier uiteinden van het kruis staan de symbolen van de vier geloofsgemeenschappen in onze Zalige Titus Brandsmaparochie in het ritme van de dag: De lelie van St. Martinus (Makkum, ochtend), de zon van St. Franciscus (Bolsward, middag), de ster van St. Nicolaas van Tolentijn (Witmarsum, avond), en de boot met lijkkist van St. Werenfridus (Workum, nacht). Deze symbolen staan ook in het zegel van de parochie. Rechtsboven is natuurlijk onze Zalige Titus Brandsma afgebeeld: de levende, vriendelijke, nadenkende Titus uit het parochielogo. Linksboven de parochienaam, en tot slot onderin de plaatsnamen van onze vier geloofsgemeenschappen."

Het vaandel wordt meegedragen in de Eucharistieviering bij het 60-jarig jubileum van het bisdom op 2 februari, en gaat natuurlijk mee tijdens de bedevaart naar Lourdes van 30 april t/m 8 mei.

Vieringen binnenkort