Tot 20 december 2014 verscheen het parochieblad van de Zalige Titus Brandsmaparochie als "De 4-Sprong", daarna is het opgevolgd door het nieuwe blad  "TITUS". Hieronder kunt u oude parochiebladen nalezen.

Vieringen binnenkort