Heilige communie aan huis.

Een van de taken van de pastores in vroeger tijd - en nog steeds - is het rondbrengen van de Ziekencommunie. In onze parochie werd deze taak meest vervuld door de eerwaarde zusters en de oudere paters. Later werd deze taak door leken vervuld. Omdat de groep heel klein geworden was, ben ik persoonlijk de Communie gaan rondbrengen. De Ziekencommunie wordt donderdagmorgens na de ‘Boerenmis’ rondgebracht. De ene week Centrum, Noord en West, de andere week in Oost en Zuid.
Wie de Communie tweewekelijks wil ontvangen kan met mij contact opnemen. Afzeggen, of vragen de Communie incidenteel te mogen ontvangen kan telefonisch donderdagmorgens tussen 9 en 10. Mevr. Douma zal het bericht dan na de Mis aan mij doorgeven.

Pastoor

 

Vieringen binnenkort