In de viering van 11 november is een aantal van onze parochianen gehuldigd: De heer Koos Agricola kreeg de diocesane Bonifatiuspenning uitgereikt voor zijn 50-jarig jubileum als collectant in de St. Franciscusbasiliek. De voorzitter van het Collectantencollege Sint Maarten becijferde dat hij in al die jaren zo'n € 55.000,- heeft ingezameld.

Op dezelfde dag vierde het Sint Franciscuskinder- en jeugdkoor haar tienjarig bestaan. Ter gelegenheid hiervan ontvingen zes kinderen en jongeren een "Mijtertje":

de onderscheiding van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging voor leden van kinderkoren bij een 5-jarig lidmaatschap. Elise en Lydia voor 10 jaar lidmaatschap, Marrit en Titus voor 8 jaar, Aleida voor 7 jaar en tot slot Evianne voor 5 jaar lid van het koor.

De parochie feliciteert de heer Agricola, de kinderen en jongeren met hun onderscheidingen en dankt ze voor hun inzet voor de parochie!

Vieringen binnenkort