Een groep van mannen, die in onderling overleg het collecteren in de kerk op zich neemt.

Het Collectantencollege "St Maarten"  is opgericht in 1896 in de periode dat de St Martinusparochie nog bestond. Vandaar de naam St Maarten. Het huidige college bestaat uit 17 mannelijke leden.

Het doel is om tijdens de vieringen in het weekend en op hoogtijdagen de collecte te verzorgen. Vroeger werd gecollecteerd met ponkjes voor de kerk en de armen en met koperen schalen voor bijzondere doelen. Er waren toen veel meer diensten in het weekend dan nu. ( 7.00 uur, 8.30 uur en 10.00 uur en s'middags na het voetballen het lof). Tegenwoordiger wordt een keer rond gegaan met mandjes en wel op zaterdagavond en zondagmorgen.

Op hoogtijdagen werd vroeger gecollecteerd in rokkostuum en met handschoenen. Tegenwoordig wordt meestal nog alleen met handschoenen gecollecteerd. De leden zijn ingeroosterd voor de diensten in de eerste helft en de tweede helft van de maand.

Het collectantencollege is een van de werkgroepen die onder de paraplu valt van de liturgie. Maandelijks wordt er vergaderd en komen zaken de liturgie en parochie betreffende aan de orde en worden er ingeval van hoogtijdagen zoals Kerstmis,Pasen en Pinksteren met hun extra vieringen aparte dienstroosters gemaakt.

Naast de zorg voor het kerkelijk gebeuren heeft het college (vriendenclub) een aantal tradities die elk jaar terugkeren

  • Omstreeks 11 november (St Maarten) wordt op zondag de jaarvergadering gehouden. Een traditie die begint met een gezamelijke viering in de kerk, waarna een uitgebreid ontbijt.In de vergadering zelf komen alle ins en outs over het voorbije jaar en beleidszaken voor het nieuwe jaar aan de orde. De dag wordt afgesloten met een klaverjastournooi.
  • Begin januari wordt de nieuwjaarsreceptie gehouden in aanwezigheid van de echtgenotes.
  • In juni is er een boottocht voor alle leden en in augustus is er een barbecue-partij voor de leden en hun echtgenotes.

Zoals eerder opgemerkt bestaat het huidige college uit 17 mannelijke leden. Het streven is om op een aantal van 20 leden uit te komen. Het lidmaatschap wordt verkregen via ballotage. Voor meer informatie kunt u terecht bij de voorzitter.

Het college houdt maandelijks vergadering (Societeitskarakter).
Contactpersoon: dhr. D. Bosma, Kerkstraat 38, tel 573004

Vieringen binnenkort