Hoofddoelstelling van de catechese in onze parochie is om parochianen van alle leeftijden de kans te bieden hun geloof te verdiepen en te verrijken. Informeer bij de pastores of het parochiesecretariaat naar de andere mogelijkheden.

Vieringen binnenkort