DIACONIE, DELEN  MET EN ZORGEN VOOR ELKAAR.

 

Diaconiecommissie:

Coordinator: 

 

Onder diaconie verstaan we de dienst vanuit de geloofsgemeenschap aan de samenleving. Deze dienst is in het bijzonder gericht op mensen in nood, voornamelijk op mensen die ontrecht worden.

Het is een bijzonder soort dienst waarmee we overigens niets af willen doen aan allerlei vormen van dienst en dienstverlening die we in onze kerk ook kennen.

We willen omzien naar en ons solidariseren met de medemens in nood veraf en dichtbij, in het bijzonder de zwaksten. Aan ons wordt gevraagd recht te doen aan de minsten, de zwaksten, de stemlozen. Waar individuele mensen geraakt worden door de nood van anderen, zich solidariseren, zich gaan organiseren en tot actie overgaan daar gebeurt diaconie.

De verscheidenheid aan diaconale werkgroepen in onze parochie is groot en beweegt zich op allerlei terreinen en niveaus. De werkwoorden van het diaconaat  zijn niet voor niets: luisteren, ruimte scheppen, helpen, levensmoed geven en opkomen voor gerechtigheid. Allerlei manieren waarop mensen, parochianen, u (de handen en voeten van God) zich solidariseren met de medemens.

De werkgroepen van Diaconie van onze parochie willen zich graag aan u voorstellen en in het bijzonder met u in contact komen om samen handen en voeten te zijn.


Werkgroep VOM

V.O.M. staat voor Vrede,Ontwikkeling en Missie.

De werkgroep probeert op verschillende manieren aandacht te vragen voor rechtvaardige en gelijke verhoudingen in onze wereld en wat wij daar zelf aan kunnen doen.

Aangesloten wordt bij de landelijke Missionaire Agenda met de actiekalender waarop Bisschoppelijke Adventsactie, de Vastenactie en de Wereldmissie maand (Missio) een vast bestanddeel vormen en waarin de VOM werkgroep het meest aktief in is.

Ook de Vredesweek, MIVA, Week Nederlandse Missionaris, Mensen in Nood, Memisa, Willibrordzondag  zijn onderdeel van deze kalender. Informatie over deze acties wordt verspreid via de parochieklok, affiches en ander materiaal.

Inzamelingen voor Vastenactie en Adventsactie gaan via een inzamelkist achter in de kerk of met zakjes in de parochieklok. Voor de andere acties worden deurcollectes gehouden.

In het laatste jaar hebben we voor de Vastenactie samengewerkt met de VOM-werkgroepen van de 4 sprong Workum, Makkum en Witmarsum. Binnen de parochie werken we samen met de kinderwoorddienst en andere catechesegroepen, de koren en maken we deel uit van het diakonaal overleg.

.

Leden van de werkgroep zijn:

Sietze Leenstra (voorzitter), Hellen Oosterbaan,Gonnie Huitema., Marian Dijkstra en Marlies Breeuwsma.

Contactpersoon is: Marlies Breeuwsma tel. 0517 342134 of 0638006124 ( mobiel)

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Melania afdeling Bolsward
Melania:

Stichting Melania verleent financiële hulp aan kleinschalige vrouwenprojecten in de ontwikkelingslanden. Door de ondersteuning kunnen de vrouwen zich binnen hun eigen cultuur ontplooien en ontwikkelen en hun toekomst verbeteren. De duur van de projecten lopen van één jaar tot maximaal drie jaar. Dan wordt geacht dat de projecten goed van de grond zijn gekomen en dat de vrouwen zelfstandig verder kunnen.

Melania Bolsward ondersteunt momenteel een fietsenproject voor een groep arme plattelandsvrouwen in Uganda en tevens voor de aanschaf van enkele ossen om het land te ploegen.

De gelden voor de projecten worden hoofdzakelijk verkregen door onze donateurs en worden via een kwitantie éénmaal per jaar geïnd.

Verder organiseert Melania ook nog andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld verkopingen.

Wilt u dit goede doel ook steunen en deze vrouwengroep een betere toekomst geven, word dan donateur van Melania, dat kan al vanaf € 5,- per jaar.

 

Contactpersoon: Mevr. T. Visser-Potma, tel. 572816

Overige leden:     Mevr. D. Draaisma-Hiemstra, tel.  573740

                               Mevr. H. Bouwmeester-de Boer, tel.572599

                      

Het ontstaan

Melania Bolsward is onstaan uit het Katholieke Vrouwen Gilde, het K.V.G. en

ondersteunde jaren lang projecten van missionarissen en zusters uit Bolsward en

omgeving. Met de terugkeer van Pater Michiel Zeinstra uit Zaire (nu Congo),kwam

daar in 1999 voorgoed een einde aan.

Het project

In de daarop volgende jaren had Melania achteréénvolgens in Indonesië een

naaimachineproject op het eiland Java en een kippenfokproject op het eiland

Celebes.

Mei 2004 zijn we gestart met een nieuw project,deze keer in het land Uganda,Zuid

Afrika. Het project noemen we gemakshalve het fietsenproject.

In de provincie Soroto ligt het dorpje Oderai met zeer vruchtbare landbouwgronden. 

Een vrouwengroep uit dit dorpje vroeg onze financiele steun voor de aanschaf van

enkele fietsen en de aanschaf van een stel ossen met ploeg.

De fietsen zijn dringend nodig om hun zelfverbouwde landbouwproducten naar de

markt te kunnen brengen,de markt ligt namelijk 25 kilometer verderop.

En omdat er genoeg vruchtbare landbouwgrond voorhanden is,willen de vrouwen

met de aanschaf van de ossen meer land gaan ploegen en bewerken. Op die

manier hopen ze een grotere oogst binnen te kunnen halen en ook hun zeer arme

levensomstandigheden wat te verbeteren.

Inmiddels verloopt het project met veel succes. Dat blijkt uit hun laatste brief met

foto's.

Hierin schreven de vrouwen het volgende;

Hartelijke groeten van de Oderai Tete vrouwengroep en bedankt voor de steun voor

ons project. We maken goede vorderingen met het project en we zijn volop bezig

met de activiteiten.Met het geld dat we van u ontvingen hebben

we al zeven nieuwe fietsen en drie ossen met juk gekocht.Daarnaast hebben we

gepoot,de cassave voor de derde keer gewied en al bonen gezaaid voor de tweede

regenperiode.Nu we de ossen hebben,kunnen we volgend jaar de activiteiten

verder uitbreiden en intensiveren,zodat de groep een goed inkomen kan

verdienen.We hopen dat door jullie hulp de groep door cursussen en trainingen

meer kennis kan vergaren en dat de levensstandaard daardoor zal verbeteren.Moge

God jullie en jullie families zegenen.

Bedankt namens de Tete Women?s Group Oderai,Uganda.

Inkomsten van Melania Bolsward

Het geld om de projecten te kunnen financieren komt voor een groot deel van onze

trouwe donateurs en donatrices  en verder van verschillende andere activiteiten.

Vieringen binnenkort