Heiliging. Liturgie. Hoe doen we het?

In de vieringen wordt gestreefd naar een goed samenspel tussen de voorgangers, de assistenten, het koor en het rondomstaande volk. Dit komt tot uitdrukking in: dialoog, samenzang, lichaamshoudingen en de aankleding. We streven naar een zo breed mogelijke deelname van leken aan onze vieringen. (Mannen en vrouwen, van jong tot oud, met verschillende maatschappelijke en culturele achtergrond.)
We willen onze kerkgebouwen geschikt maken voor een pluriform liturgieaanbod. 

Vieringen binnenkort