Het bloemengilde bestaat uit 37 enthousiaste dames en heren, die zorg dragen voor de bloemen in de kerk. Het gilde is verdeeld in 7 groepen. Drie à vier keer per jaar maakt iedere groep verschillende bloemstukken voor op het altaar, de Titus Brandsmakapel, de kapel van Maria van Zevenwouden en de rouwkapel. Vooral tijdens Pasen, Pinksteren en Kerstmis zijn er momenten waarin de creativiteit hoogtij viert. Eens per jaar komen de leden bijeen om te evalueren en ervaring uit te wisselen.

Vieringen binnenkort