Het Sint Franciscusherenkoor uit Bolsward viert op zondag 25 november zijn 150-jarig jubileum. Tevens zullen twee koorleden Johan Terpstra en Koos IJdema deze zondag een onderscheiding ontvangen van de St.Gregoriusvereniging vanwege hun respectievelijk 40-jarig en 25-jarig jubileum bij het herenkoor.

Om 11.00 uur is in de Sint Franciscusbasiliek een feestelijke eucharistieviering waarin pastoor Bultsma voor zal gaan en het jubilerende koor de Mis Facilissima van Guglielmo Mattioli zal zingen. Na afloop van de viering is er koffiedrinken met een traktatie in de parochiezaal waar men tevens in de gelegenheid wordt gesteld de koorleden te feliciteren.

Het herenkoor werd opgericht in 1868 door de toenmalige pastoor van de parochie en bestaat in 2018 uit acht leden - vijf bassen en drie tenoren - en staat onder leiding van de dirigente Cecilia Bekema en organiste Boudien Janssen-Terbraak. Het herenkoor is een liturgisch kerkkoor en stelt zich ten doel om de wekelijkse eucharistievieringen in de basiliek muzikaal verantwoord op te luisteren. De wekelijkse repetities hebben tot doel om tijdens de vieringen op een zo hoog mogelijk muzikaal-liturgisch verantwoorde manier te zingen. Ook hedendaagse kerkmuziek wordt ter hand genomen om het woord van God muzikaal te ondersteunen en om daarmee de eredienst nog waardiger te kunnen vieren en binnen te laten komen bij zowel de kerkgangers als bij koorzangers zelf. Met regelmaat verzorgt het herenkoor samen met het dameskoor van de parochie als gemengd koor op de zondagmorgen de eucharistie. ,,Samen zingend geven we uiting aan ons geloof. Dat maakt ons tot koor en dat versterkt ons als gemeenschap”, is de boodschap.

Het 150-jarig bestaan is reden voor een feestje, maar er zijn binnen het koor ook zorgen over het voortbestaan in deze tijd van secularisering. Nieuwe zangers kunnen zich aanmelden!

Op de foto op de achterste rij: Cecilia Bekema (dirigente) Johan Krol, Boudien Janssen-Terbraak (organiste), Cees Witteveen, Koos IJdema. Voorste rij: Hiel Bouwmeester, Klaas Rypkema, Wieb Riemersma, Johan Terpstra, Jan Sterenberg (2e organist), Oeke Brouwer.

Vieringen binnenkort