Het herenkoor is opgericht in 1868, en vierde in 2018 haar 150-jarige bestaan. Het koor is nog steeds springlevend. Samen met het dameskoor, opgericht in 1966, repeteren zij iedere donderdagavond om 19.30 uur in de parochiezaal. Elke 1e dinsdagavond van de maand oefenen de dames alleen. In samenwerking met de andere koren, zingen zij gezamenlijk of bij toerbeurt tijdens de vieringen.  Het dameskoor verzorgt bovendien de rouw- en trouwdiensten.
 

Contactpersonen:

herenkoor: dhr. W. Riemersma, tel. 575791
dameskoor: mevr. L.Scheltinga, tel.575678

Geschiedenis van het St. Franciscus Herenkoor

Het koor is volgens de overlevering in 1868 opgericht onder het bewind van Pastoor Joannes , Cornelius , Hondvorst. Over hem staat geschreven : ,, Als jonkman ging hij het huwelijk aan , doch na den dood zijner echtgenoote gevoelde hij roeping tot den geestelijken staat.? [Bron St Franciscusparochie 1624-1924 door Past, R. Burgers] Een man met levenservaring dus, of op z'n Fries gezegd : ,, Hy wie in ?t s?lt bebiten?

De eerste dirigent was naar alle waarschijnlijkheid Herman P. Oosterbaan (1843- 1907). Hij was ook een der oprichters van het R K.Dagblad "ONS NOORDEN" waarvan het eerste nummer op 5 juni 1880 te Bolsward verschenen is . [ Bron: "Hoe wij groeiden" Uitgegeven tgv het 50 jarig bestaan van den Frieschen Bond.in 1932.] Deze krant is helaas in de jaren vijftig verdwenen.
En zo heeft het St. Franciscuskoor door de jaren heen dienstbaar kunnen zijn aan de parochie. In 1934 was er de fusie met het St Martinuskoor, omdat de beide parochies werden samen gevoegd. Onder totaal 16 pastoors heeft haar gezang geklonken onder leiding van zo'n 15 verschillende dirigenten.

Sinds ruim 30 jaar is er een hechte samenwerking met het dameskoor , dat aanvankelijk werd opgericht om de rouw en trouwdiensten door de week te verzorgen. Maar nu worden veel diensten, in ieder geval de meer plechtige zoals met Kerstmis, de Goede week, de Paaswake, etc. altijd gezamenlijk verzorgd.

Toch is het koor tot nu toe altijd zelfstandig kunnen blijven met een eigen bestuur, evenals het dameskoor. Het is nog een der weinige zelfstandige mannenkoren zo niet het enige in het bisdom
Hij of zij die dit leest en iets meer over ons koor wil weten of via overlevering nog iets over ons koor weet te melden, kan ons via e mail altijd bereiken.

Vieringen binnenkort