Het K.B.O. koor is opgericht in 1974. Het K.B.O koor is uniek, omdat het bestaat uit leden van K.B.O. afd. Bolsward. Het koor bestaat uit mannen en vrouwen, hoewel de laatsten in de meerderheid zijn. 10 jaar lang was J. Galema dirigent, hij werd opgevolgd door B. Altena- Dooper. Na haar overlijden werd J. de Jong haar opvolger. Nu is al een aantal jaren T. Landskroon- v.d. Zee de dirigent.

Optreden van het koor op de Ouderenmanifestatie september 2013

Het koor heeft een vaste pianist: M. Fiselier- v.d.Werf . Er wordt iedere maandagmiddag van 14.00 uur tot 15.30 in de Parochiezaal geoefend.

Het koor heeft een veelzijdig repertoire. De heeroom van de dirigent heeft een aantal Gregoriaanse Missen gecomponeerd, die door het koor gezongen worden. Het koor doet dit bij de opening en sluiting van het seizoen van K.B.O. Afd. Bolsward. Momenteel studeert het koor de "Mis ter ere van Maria” gecomponeerd door J.v.d. Ven in.

Verder zingt het koor licht klassiek en ook populair (Nederlands, Fries, Engels en Duits).
Op het ogenblik is er een tekort aan leden ,dit heeft verschillende oorzaken zoals vergrijzing, ziekte of overlijden.

Voelt u er voor om ons koor te versterken neem dan contact op met T. Landskroon-v.d. Zee tel: 574179

Enthousiasme en plezier in het zingen is ons motto

Vieringen binnenkort