Nieuws

Eerste vieringen op 13 en 14 juni

We zullen als parochie en locaties weer met publieke vieringen beginnen op 13 en 14 juni. Het vieringenrooster ziet er dat weekend als volgt uit:

Workum: zaterdag 13 juni 19:00 uur
Makkum: zondag 14 juni 9:30 uur
Witmarsum: zondag 14 juni 9:30 uur
Bolsward: zondag 14 juni 11:00 uur

Er kunnen per viering niet meer dan 30 personen toegelaten worden, reserveren is daarom noodzakelijk.

Lees meer...

De zondagsvieringen herstarten 13 en 14 juni

We zullen als parochie en locaties weer met publieke vieringen beginnen op zaterdagavond 13 juni te Workum en op zondagmorgen 14 juni op de andere drie locaties. De kerktijden zullen zijn zoals we gewoon waren:

Workum: zaterdagavond 13 juni 19:00 uur
Makkum: zondagmorgen 14 juni 9:30 uur
Witmarsum: zondagmorgen 14 juni 9:30 uur
Bolsward: zondagmorgen 14 juni 11:00 uur

Lees meer...

Vieringen na Pinksteren

Woensdagavond jongstleden ontvingen we de landelijke protocollen waaraan we moeten voldoen om weer samen vieringen te kunnen houden. Er staan verstandige maatregelen in die evengoed nogal wat voeten in de aarde hebben.
Het pastoraal team is bezig te bekijken hoe de protocollen toe te passen voor onze parochie en de kerken. Met het Bestuur, de Locatieraden en onder anderen de kosters zullen we de nodige voorbereidingen treffen. We houden u op de hoogte.

Vieringen binnenkort