Nieuws

Locatie Bolsward steunt en verbindt parochianen

De locatieraad van onze geloofsgemeenschap in Bolsward wil onze parochianen daar in deze tijd steunen en verbinden door bijvoorbeeld te bemiddelen tussen mensen die wel boodschappen kunnen doen, en mensen die dat niet meer kunnen of durven. De locatieraad heeft daarom onderstaande brief verspreid.

Lees meer...

Locatie Workum steunt parochianen

 De locatieraad van onze geloofsgemeenschap in Workum wil onze parochianen daar in deze tijd steunen en verbinden door bijvoorbeeld te bemiddelen tussen mensen die wel boodschappen kunnen doen, en mensen die dat niet meer kunnen of durven. De locatieraad heeft daarom onderstaande brief verspreid.

Lees meer...

Uitwerking covid-19 maatregelen

Vanwege de overheidsmaatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus en de besluiten die de Nederlandse bisschoppenconferentie naar aanleiding daarvan heeft genomen, gelden voor onze parochie de volgende maatregelen tot en met Tweede Paasdag 13 april 2020.

Kijk hier voor de actuele vieringen

Weekendvieringen:

  • Er zijn in de hele parochie geen openbare weekendvieringen, alle kerken en andere vierlocaties blijven gesloten.

    Lees meer...

Vieringen binnenkort