Nieuws

Sint Franciscuskoor bestaat 150 jaar

Het Sint Franciscusherenkoor uit Bolsward viert op zondag 25 november zijn 150-jarig jubileum. Tevens zullen twee koorleden Johan Terpstra en Koos IJdema deze zondag een onderscheiding ontvangen van de St.Gregoriusvereniging vanwege hun respectievelijk 40-jarig en 25-jarig jubileum bij het herenkoor.

Om 11.00 uur is in de Sint Franciscusbasiliek een feestelijke eucharistieviering waarin pastoor Bultsma voor zal gaan en het jubilerende koor de Mis Facilissima van Guglielmo Mattioli zal zingen. Na afloop van de viering is er koffiedrinken met een traktatie in de parochiezaal waar men tevens in de gelegenheid wordt gesteld de koorleden te feliciteren.

Lees meer...

Bonifatiuspenning en "Mijtertjes" in Bolsward

In de viering van 11 november is een aantal van onze parochianen gehuldigd: De heer Koos Agricola kreeg de diocesane Bonifatiuspenning uitgereikt voor zijn 50-jarig jubileum als collectant in de St. Franciscusbasiliek. De voorzitter van het Collectantencollege Sint Maarten becijferde dat hij in al die jaren zo'n € 55.000,- heeft ingezameld.

Op dezelfde dag vierde het Sint Franciscuskinder- en jeugdkoor haar tienjarig bestaan. Ter gelegenheid hiervan ontvingen zes kinderen en jongeren een "Mijtertje":

Lees meer...

Sint Maarten in Workum

Zondagmiddag was de Sint Maartenviering in onze Sint Werenfriduskerk in Workum. Zo'n 100 kinderen, ouders, pakes en beppes waren present, mét lampion.

Vieringen binnenkort