Nieuws

Bonifatiuspenning en "Mijtertjes" in Bolsward

In de viering van 11 november is een aantal van onze parochianen gehuldigd: De heer Koos Agricola kreeg de diocesane Bonifatiuspenning uitgereikt voor zijn 50-jarig jubileum als collectant in de St. Franciscusbasiliek. De voorzitter van het Collectantencollege Sint Maarten becijferde dat hij in al die jaren zo'n € 55.000,- heeft ingezameld.

Op dezelfde dag vierde het Sint Franciscuskinder- en jeugdkoor haar tienjarig bestaan. Ter gelegenheid hiervan ontvingen zes kinderen en jongeren een "Mijtertje":

Lees meer...

Sint Maarten in Workum

Zondagmiddag was de Sint Maartenviering in onze Sint Werenfriduskerk in Workum. Zo'n 100 kinderen, ouders, pakes en beppes waren present, mét lampion.

KVG BOLSWARD opent het seizoen 2018/2019

Op maandag 15 oktober 2018 opent KVG Bolsward het nieuwe seizoen. We beginnen met een viering van woord en gebed, waarbij mevrouw Nelleke ten Wolde onze voorganger is. Zij vertelt ons over de drie Theresia’s, die een belangrijke plaats innemen in haar leven en die ze ons graag als voorbeeld wil stellen. Ze wenst ons na de zegen een goed seizoen toe met veel aandacht voor elkaar.

Lees meer...

Vieringen binnenkort