Nieuws

Witmarsum en de Wijngaard van de Heer

Voorzijde kerk en klooster te Witmarsum, 1958
Voorzijde kerk en klooster te Witmarsum, 1958

In het Informatiebulletin van mei 2018 van het  Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland werd de geschiedenis van onze kerk en het klooster ernaast beschreven. Hieronder het complete artikel.

Op woensdag 2 juli 1902 wordt plechtig en feestelijk de eerste steen gelegd van de nieuwe Rooms Katholieke kerk in Witmarsum. Pastoor Ignatius Rouma verricht de plechtige handeling, in aanwezigheid van de pastoors van de omliggende parochies Bolsward, Makkum, Harlingen en Dronrijp.

Lees meer...

Zomerverkoop in Workum

Na de rommelmarkt "Rûn de Tsjerke" afgelopen mei gaan we nog de hele zomer door met de verkoop van allerlei moois!
Iedere maandag t/m zaterdag van 13-17 uur in de toren van de Gertrudiskerk op de Merk midden in Workum! Tot en met 31 augustus kunt u er terecht.
De opbrengst is bestemd voor onze St. Werenfriduskerk in Workum.

 

Vieringen binnenkort