Nieuws

KGV Bolsward gaat op excursie naar Jumbo Kooistra Bolsward

Op donderdag 12 april j. l. staan er 23 dames voor de Jumbo bij de afdeling Tsjoch en Mear. We worden ontvangen door de heer Sander van der Meulen, die vertelt al 31 jaar bij Kooistra te werken, eigenlijk vanaf zijn tienerjaren, toen hij begon als vakkenvuller.

Lees meer...

KVG Bolsward maakt kennis met Cees Pompoen

Op woensdag 14 maart 2018 de derde ledenavond van dit jaar en voor de laatste keer samen met de KPO. Gastspreker dit keer was de heer Cees Haan uit Beetsterzwaag die pompoenen, sierkalebassen en sierkomkommers kweekt.

Lees meer...

Basilica-avond over Paus Franciscus

Op 12 maart zal in de Sint Franciscusbasiliek te Bolsward de verkiezing van de Argentijnse aartsbisschop Jorge Bergoglio tot Paus van Rome worden gevierd. Sinds vijf jaar staat Paus Franciscus aan het hoofd van de Rooms-katholieke Kerk. Pastoor Eric van Teijlingen van het bisdom Haarlem-Amsterdam zal een inleiding over hem houden. Pastoor Tjitze Tjepkema is hoofdcelebrant tijdens de voorafgaande eucharistieviering.

Lees meer...

Vieringen binnenkort