Nieuws

Scouting Jambowa deelt Vredeslicht uit in Bolsward

Zaterdag 22 december zal Scouting Jambowa het vredeslicht uitdelen in een speciale viering in de Sint Franciscusbasiliek te Bolsward.

Ieder jaar voor Kerst wordt het vredeslicht door een kind aangestoken aan de vredesvlam in Bethlehem en door Scouts verder verspreid over de hele wereld. Net als vorig jaar wil Scouting Jambowa uit Bolsward samen met de Raad van Kerken in Fryslân het Vredeslicht ook verder over Fryslân verspreiden.

Lees meer...

Zaterdag 8 december: De O-Antifonen

Gezongen door de ‘Schola Cantorum Sancti Francisci’

In de laatste week van de Advent, de periode van 17 tot en met 23 december, worden in een Vesper de zeven (Gregoriaanse) O-Antifonen gezongen.

Een Antifoon is een vers dat voorafgaand aan een psalm of een andere Bijbelse lofzang gezongen of gereciteerd wordt. De naam ‘O-Antifonen’ verwijst naar het Latijnse aanhefwoord ‘O’, waarmee ze allen beginnen. Ze geven uitdrukking aan het verlangen naar de Messias.

Lees meer...

Vieringen binnenkort