Nieuws

18 mei: Rommelmarkt in Workum!

De jaarlijkse rommelmarkt in Workum is dit jaar op 18 mei

Zaterdag 18 mei is er weer de jaarlijkse rommel- en boekenmarkt in en rond onze St. Werenfriduskerk in Workum. De markt is van 9.00 tot 14.00 uur en wordt mogelijk gemaakt dankzij de inzet van talloze vrijwilligers. De opbrengst is voor de kerk in Workum

U bent van harte welkom!

Oliewijding door bisschop in Leeuwarden

De wijding van heilige oliёn voor de kerken in het bisdom Groningen-Leeuwarden vindt plaats op  woensdag 17 april om 19:00 uur in de Dominicuskerk te Leeuwarden (Harlingerstraat 26, 8913 CE). Tijdens deze speciale jaarlijkse eucharistieviering, ook wel Chrismamis genoemd,  zegent de bisschop de oliën die de priesters tijdens het kerkelijk jaar gebruiken.

Lees meer...

Vastenviering in Workum

Zondag 31 maart was er een bijzondere Vastenviering in onze St. Werenfriduskerk in Workum. Er was aandacht voor het thema ‘Water verandert alles’ van de Vastenactie en Femke van Dijk vertelde over haar deelname aan de Wereldjongerendagen in Panama eerder dit jaar.

Lees meer...

Vieringen binnenkort