Zegel van de Sint Franciscusbasiliek in BolswardHet zegel is in zijn vormgeving afgeleid van het wapen. Alleen is de wapenspreuk nu niet onder het wapenschild geplaatst, maar onderlangs de bovenkant van het randschrift dat luidt: “Zegel van de basiliek van de h. Franciscus van Assisi te Bolsward”.

Vieringen binnenkort