In de herfstvakantie zijn zo’n 220 mensen vanuit het bisdom Groningen-Leeuwarden op bedevaart naar Rome gereisd. Onder hen ook 14 pelgrims vanuit De Viersprong. Deze reis werd georganiseerd bij het zilveren priesterjubileum van bisschop De Korte. Het werd een gouden reis.
Zaterdag 20 oktober vertrokken vanuit het bisdom in alle vroegte vier bussen om in drie etappes naar Rome te reizen. Eén bus met jongeren die grotendeels hun eigen programma hadden, drie bussen met volwassenen en ook een aantal kinderen. Bus 2 vertrok vanuit Bolsward, met nog een opstapplaats in Heerenveen. Maandag 21 oktober sloot een groep aan die met het vliegtuig was gekomen.
Groepsfoto
Groepsfoto bus 2
In de tweeënhalve dag dat de reis naar Rome duurde, waren er vieringen in de Dom van Speyer en in Florence in de basiliek van San Lorenzo en in de Dom. Onderweg was er tijd genoeg om met elkaar in gesprek te gaan en te genieten va n de reis door Duitsland, Oostenrijk en Italië. De rit door de Alpen was wonderschoon.
In Rome werd een programma aangeboden dat bestond uit vieringen, cultuur en vrije tijd. Er waren vieringen in de vier pauselijke basilieken, waarbij de Eucharistieviering in de Sint Pieter een hoogtepunt vormde. Op woensdag was de audiëntie met de Paus op het Sint Pietersplein een ander hoogtepunt. De jongeren waren hier luid en duidelijk aanwezig met hun yells (“Be-ne-dic-tus!” en “Bis-schop De-Kor-te!”). Een kippenvelmoment ontstond toen bisschop De Korte zich op het podium omdraaide en naar de Nederlandse groep zwaaide. Na afloop van de audiëntie begroetten de bisschoppen de Paus. Bisschop De Korte liep achteraan. Toen hij zei wie hij was, antwoordde de Paus: “Nederland is een land met blije katholieken.” De Korte wees op het vak met daarin onze Romegangers, met nadruk op de jongeren, waarop de Paus antwoordde: “Ze zijn wel wat luidruchtig hè?”, om hen vervolgens de zegen te geven.
Eucharistieviering in de Sint Pieter
Eucharistieviering in de Sint Pieter
Ook de rijke historie van Rome werd belicht tijdens de reis. Het Colosseum en het Forum Romanum konden worden bezocht, net als het Vaticaans Museum met de Sixtijnse kapel. Met wandelingen door het historisch centrum van Rome en door de wijk Trastevere kon de Romeinse sfeer geproefd worden. Bezoeken aan de Catacomben, de ondergrondse begraafplaatsen uit de tweede en derde eeuw, en aan de opgravingen onder de San Clemente gaven een gevoel van hoe de eerste Christenen omgingen met hun geloof.
Het was niet zomaar een vakantiereis, maar een echte bedevaart. Dagelijks werden bij de vieringen vele gebedsintenties gelezen. Hierin kwamen de zorgen van veel mensen naar voren, maar zeker ook de hoop op beter. “Het was een heel vermoeiende reis, maar mensen komen geestelijk gesterkt weer terug,” vertelt Patrick Janssen, reisleider van bus 2. “De vieringen zijn hierin heel belangrijk geweest, maar ook de gesprekken met medepelgrims, pastores en natuurlijk met de bisschop.” Bisschop De Korte is met iedere bus mee gereisd en was heel toegankelijk voor de pelgrims.
Bisschop de Korte zwaait naar zijn fans vlak voor de audiƫntie met de Paus
Bisschop de Korte zwaait naar zijn fans vlak voor de audiëntie met de Paus
“We hebben tijdens deze reis weer ervaren dat het samen op bedevaart zijn bijzondere banden schept, “ vertelt Boudien Janssen, contactpersoon van VNB in Bolsward. “De mensen zijn allemaal heel enthousiast en hebben een geweldige reis gehad. Vanuit het VNB Lourdeswerk in De Viersprong willen we vaker bedevaarten organiseren. Dit kan wat verder weg zijn, zoals Lourdes en Rome, maar ook dichterbij, zoals Kevelaar.”

Vieringen binnenkort